Gọi tên em, gọi vô biên.
Gọi em trời đất ngửa nghiêng cội nguồn.

(Gọi tên em, tình nhân- Hư Vô).
Chao ơi là, Hư Vô!

Hoàng Nga