Một thoáng trong mơ chửa rõ hình,
Bóng người sương khói cõi mông mênh,
Em về theo cánh mây ngày cũ,
Sau buổi luân hồi biết nhớ quên!