1. Áo khuya
 2. Bài dị ngôn mùa đông
 3. Bài khai sinh tháng bảy
 4. Bài ơn em tháng tư
 5. Bài sinh nhật mùa thu
 6. Bài tự tình tháng tám
 7. Bến cũ
 8. Bên đời em còn có anh
 9. Bên hiên Rex Sài Gòn
 10. Bóng núi
 11. Bóng xuân phai
 12. Chỉ là giọt mưa tan
 13. Chia tay mùa xuân
  1
 14. Chiều bên giáo đường Fatima
 15. Chiều qua đồi lá mục
 16. Chiều trên Blue Mountains
 17. Chiều trên đồi nhũ hương
 18. Chiều trên ga Chatswood
 19. Chiều trong Whitlam library
 20. Cho em biết ướt mi
 21. Chỗ có bụi mật gai
  1
 22. Chỗ hồn tôi treo ngược
 23. Chờ nhau cuối đường
 24. Chút đời còn dư
 25. Chuyến cuối
 26. Con đò úp mặt
 27. Cửa đêm
 28. Dã cúc xuân thì
 29. Dáng lụa nhầu
 30. Dấu son Sài Gòn
 31. Di ngôn của đá
 32. Đêm đánh thức Sài Gòn
 33. Đêm giã từ Sài Gòn
 34. Đêm lỡ giấc Sài Gòn
 35. Đêm ngồi quán Starbucks Sài Gòn
 36. Đường gương
 37. Đường môi
 38. Đường thu
 39. Đường xuân
 40. Em về như bóng trăng nguyên thuỷ
 41. Em về như gió độc
 42. Giọt cà phê tháng sáu
 43. Giờ thứ 25
 44. Hiên nắng Sài Gòn
 45. Hiên người
 46. Hốc núi
 47. Hồn biển
 48. Khúc tơ chiều
 49. Lãng đãng khúc sông thu
 50. Lời cỏ
 51. Lời tỏ tình tháng sáu
 52. Man mác bóng thu phai
 53. Mãn nguyệt
 54. Mê sảng
 55. Môi xuân
 56. Mưa tháng chạp
 57. Mười năm đủ làm khó đời nhau
 58. Ngày khai sinh mùa thu
 59. Ngày tình
 60. Ngọn thu không
 61. Ngồi quán Window’s
 62. Như loài chim Thorn Birds
  1
 63. Qua sông
 64. Rồi cũng phải bỏ nhau
 65. Sếu Cỏ
 66. Tấu khúc biển
 67. Tháng chạp không em
 68. Thao thức
 69. Theo gót chân thu
 70. Thêm một lần tháng bảy
  1
 71. Thiền động
 72. Thiền tình
 73. Thuyền quyên
 74. Tiệc tình
 75. Tôi vẫn đứng bên lề người dưng
 76. Trăm năm đá cũng bạc đầu
 77. Vườn đá