Thơ Hư Vô
Nhạc Hoàng Thanh Tâm
Ca Sĩ Diệu Hiền
https://www.youtube.com/watch?v=rjI6DRNty9Q

XIN MỜI THĂM NGƯỜI TÌNH HƯ VÔ Ở ĐÂY: http://nguoitinhhuvo.wordpress.com/