Phụ Tình

Ngàn năm không bao giờ khác
Mơ màng trong bóng hình em
Bên nhau đời đời kiếp kiếp
Nhưng thuyền trôi bóng sông riêng

Khi yêu nói lời chân thật
Từ lòng, từ cả con tim
Cho nhau cả từng mảnh vụn
Tưởng rằng cho đến ngàn năm

Đời có bao điều huyền hoặc
Bên em hay ở anh nào?
Tình yêu muôn vàn độ lượng
Ai người đi trước về sau?

Nước mắt hòa tan trong máu
Chỉ vì một phút bôn ba
Vươn tay với hoài không tới
Cuộc tình như gió thoáng qua

Cho rằng tình yêu trí trá
Cho nên hết cả tình thương
Cho rơi tan tành hạnh phúc
Cho đời ngăn ngắt sau lưng

Đông Anh