Đi cũng nhớ
Ngồi cũng nhớ
Nhớ nhau hoài từ hai nơi xa cách
Bởi vì ai nhung nhớ mãi không thôi

Sáng nhớ nhau
Chiều nhớ nhau
Tương tư ai một ngày mười hai tiếng
Nhớ ai hoài nhớ mãi mãi không nguôi

tửu tận tình do tại