Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 13/06/2018 12:49, số lượt xem: 61

Nếu mắt chỉ để nhìn thì nước mắt có nghĩa chi
Sao không dùng mắt mà quan sát?
Nếu tai chỉ để nghe thì đúng sai để làm gì
Sao không dùng tai mà cảm nhận?

Nếu trái tim chỉ nghĩ về thù hận thì yêu thương hời hợt đốt rụi lương tri
Sao không để trái tim được lắng nghe, cảm nhận, để suy nghĩ, lựa chọn và hành động

Nếu cái đầu chỉ có khối óc để nghĩ ngợi thì làm sao phân biệt giả thật giữa dòng đời và nhân sinh nông sâu khó đoán
Sao không lặng yên để trái tim nói lên suy nghĩ và chọn cho mình lẽ sống

Có cái gì vừa cứa vết thương...!!!

Tiền Giang, 11.6.2018