湘江夜泛

江流如箭月如弓,
行盡三湘數夜中。
無那子規知向蜀,
一聲聲似怨春風。

 

Tương giang dạ phiếm

Giang lưu như tiễn nguyệt như cung,
Hành tận Tam Tương sổ dạ trung.
Vô ná tử quy tri hướng Thục,
Nhất thanh thanh tự oán xuân phong.

 

Dịch nghĩa

Sông chảy như tên bắn, mặt trăng khuyết như cánh cung,
Trong vài đêm đã đi hết vùng Tam Tương.
Có lẽ là chim cuốc lúc kêu đã hướng về xứ Thục,
Vì ngay trong gió xuân mà mỗi tiếng kêu là mỗi ai oán.


Sông Tương bắt nguồn từ núi Dương Hải, huyện Hưng An, tỉnh Quảng Tây, chảy hướng đông bắc qua tỉnh Hồ Nam rồi vào hồ Động Đình.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoài Anh

Sông vút tên, trăng uốn cung
Mấy đêm đi hết một vùng Tam Tương
Cuốc còn hướng Thục cội nguồn
Kêu lên tiếng tiếng như hờn gió xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Sông như tên bắn, nguyệt cung rê,
Đến tận Tam Tương mấy tối lê.
Chim cuốc không chừng còn nhớ Thục,
Kêu lên như hận gió xuân về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng như cung, sông như tên bắn
Trong vài đêm đi tận Tam Tương
Cuốc kêu đất Thục nhắm phương
Xuân về mà vẫn thảm thương kêu hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông chảy như tên, trăng khuyết gương,
Vài đêm đi hết vùng Tam Tương.
Chim cuốc lúc kêu hướng xứ Thục,
Mỗi tiếng kêu xuân, mỗi oán thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời