Nghe cưu hót trên cành dâu mềm yếu
Thức dậy lên đồng sớm sọt bên người
Giấc mộng xuân đẹp nhà ai, xin hỏi
Mặt trời cao đầu chưa chải, lu bu

tửu tận tình do tại