Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Ngũ đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 23/02/2014 09:52 bởi tôn tiền tử
Hùng Hạo 熊皦 (có nơi chép là 熊皎) người núi Cửu Hoa, thuộc huyện Nhân (nay là huyện Thanh Dương, tỉnh An Huy), nên có hiệu Cửu Hoa sơn nhân 九華山人. Ông đỗ tiến sĩ năm Thanh Thái thứ 2 (935) nhà Hậu Đường, sau có làm tòng sự cho Đình Châu thứ sử Lưu Cảnh Nham 劉景巖 nhà Hậu Tấn, rồi nhập triều làm bổ khuyết nhưng bị Lưu Cảnh Nham sàm tấu nên bị biếm làm huyện lệnh Thượng Tân ở Thương Châu. Trên đường đi, do sợ Lưu Cảnh Nham báo hại nên ông bỏ trốn lên núi ẩn tích.

Hùng Hạo giỏi thơ cổ luật, thơ ông ý và lời đều đẹp. Trước tác của ông có "Đồ long tập" 屠龍集 5 quyển và "Nam kim tập" 南金集 2 quyển nhưng đều thất truyền, nay còn 12 bài chép trong "Toàn Đường thi".