Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/07/2024 17:52, số lượt xem: 63

Có đôi khi chợt tìm về
Lang thang để thấy con đường quê
Một bờ tre nhỏ nghe gió kể
Khúc hát đồng dao một chuyện tình
Bờ sông vắng
Ầu ở
Lời ru nhớ
Con thuyền mong đợi
Dáng thôn xa
Có đôi khi chợt tìm về
Hành trang lữ khách gói tâm tư
Một cơn mưa nhỏ vương màu mắt
Hôn nhẹ môi son khúc ân tình
Ngôi nhà nhỏ
Tình ơi
Sao đi vắng
Để người trở về
Bóng chinh nhân...