二月二日遊洛源

舊苑新晴草似苔,
人還春在踏青開。
今朝此地成惆悵,
已後蓬春更莫來。

 

Nhị nguyệt nhị nhật du Lạc Nguyên

Cựu uyển tân tình thảo tự đài,
Nhân hoàn xuân tại đạp thanh khai.
Kim triêu thử địa thành trù trướng,
Dĩ hậu bồng xuân cánh mạc lai.

 

Dịch nghĩa

Công viên cổ mới tạnh mưa, cỏ mịn như rêu,
Sau lễ hội người người ra về, xuân vẫn còn nhưng cỏ bị dẫm nát.
Sáng nay nhìn nơi này lòng thật buồn,
Sau này sẽ không đến vào dịp xuân nữa.


Tục xưa, là mồng hai tháng hai là ngày lễ hội hoa triêu của Trung Quốc. Suối Lạc Nguyên bắt nguồn từ núi Hoa Sơn, huyện Lạc, tỉnh Thiểm Tây, chảy qua một công viên cổ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Công viên cổ cỏ như rêu thắm
Người ra về cỏ dẫm tả tơi
Sáng coi dạ những bồi hồi
Từ nay xuân tới chẳng chơi nơi này

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn xưa mưa tạnh cỏ rêu tươi
Mở hội đạp thanh rợp dấu người
Sáng đến nơi đây lòng ảo não
Năm sau mình chẳng lại đây chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công viên cổ tạnh, cỏ rêu tươi,
Dẫm nát cỏ xuân lễ hội người.
Buổi sáng nhìn đây lòng ảo nảo,
Xuân sau chẳng muốn lại đây chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời