Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2008 10:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2020 20:47

重岩我卜居

重岩我卜居,
鳥道絕人跡。
庭際何所有,
白雲抱幽石。
住茲凡幾年,
屢見春冬易。
寄語鐘鼎家,
虛名定無益。

 

Trùng nham ngã bốc cư

Trùng nham ngã bốc cư,
Điểu đạo tuyệt nhân tích.
Đình tế hà sở hữu,
Bạch vân bảo u thạch.
Trú tư phàm kỷ niên,
Lũ kiến xuân đông dịch.
Ký ngữ chung đỉnh gia,
Hư danh định vô ích.

 

Dịch nghĩa

Ta chọn nơi nhiều núi ở,
Đường chim bay tuyệt không có dấu vết người.
Trong sân nào có gì,
Chỉ có mây trắng ôm đá u tịch.
Ở chỗ đó được vài năm,
Thường thấy xuân đông thay đổi.
Vài lời gửi nhà giàu,
Danh hão xác định là vô ích.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Chọn ở nơi ngàn núi
Đường chim không dấu người
Trong sân còn gì nữa?
Đá sỏi mây trắng phơi
Ở lâu nhiều năm tháng
Chỉ thấy xuân đông trôi
Thăm gửi nơi quyền quý
Hư danh vô ích thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Ta chọn ở núi cao,
Đường chim bóng người khuất.
Ngoài sân có gì đâu,
Đá trắng mây ôm ấp.
Ở đây đã bao năm,
Đông rồi xuân kế tiếp.
Nhắn nhà chung đỉnh kia,
Hư danh thật vô ích.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ta chọn ở một nơi nhiều núi
Đường chim bay tuyệt đối không người
Có gì thấy ở sân ngoài
Chỉ toàn mây trắng nổi trôi xoay vần
Ở chỗ đó vài năm có lẻ
Thấy đông xuân lặng lẽ đổi thay
Nhà giàu nhắn gửi lời này
Hão danh vô ích lòng ngay mới cần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta chọn nơi nhiều núi ở chơi,
Đường chim không có dấu con người.
Trong sân nào có gì đâu cả,
Ôm đá u nhàn mây trắng rơi.
Ở được vài năm nơi chốn đó,
Thấy thường thay đổi xuân đông rồi.
Vài lời gửi tới nhà giàu có,
Danh hão định là vô ích thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời