Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2017 07:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2020 09:25

千雲萬水間

千雲萬水間,
中有一閑士。
白日遊青山,
夜歸巖下睡。
倏爾過春秋,
寂然無塵纍。
快哉何所依,
靜若秋江水。

 

Thiên vân vạn thuỷ gian

Thiên vân vạn thuỷ gian,
Trung hữu nhất nhàn sĩ.
Bạch nhật du thanh sơn,
Dạ quy nham hạ thuỵ.
Thúc nhĩ quá xuân thu,
Tịch nhiên vô trần luỵ.
Khoái tai hà sở y,
Tĩnh nhược thu giang thuỷ.

 

Dịch nghĩa

Ở nơi ngàn mây vạn sông,
Có một kẻ sĩ nhàn.
Ban ngày đi chơi núi xanh,
Tối về dưới núi ngủ.
Chợt đã qua mùa xuân và mùa thu,
Vắng lặng không bụi dính.
Khoái thay giống cái gì?
Giống nước sông mùa thu yên tĩnh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Giữa ngàn mây sông nước,
Có một người nhàn sĩ.
Ngày đi dạo núi xanh,
Đêm về dưới hang nghỉ.
Tự nhiên theo năm tháng,
Tịch nhiên không trần luỵ.
Vui thú chẳng cậy ai,
Êm đềm nước sông thu.


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, Vũ Thế Ngọc, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi ngàn mây vạn dòng sông nước
Kẻ sĩ nhàn có được một chàng
Ban ngày du ngoạn núi xanh
Tối về dưới núi mái tranh ngủ vùi
Chợt xuân thu đã lui không biết
Vắng lặng yên chẳng chút bụi nhơ
Khoái thay mình tựa cái chi?
Giống như dòng nước sông thu yên lành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời