Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 03:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2020 09:24

千年石上古人蹤

千年石上古人蹤,
萬丈岩前一點空。
明月照時常皎潔,
不勞尋討問西東。

 

Thiên niên thạch thượng cổ nhân tung

Thiên niên thạch thượng cổ nhân tung,
Vạn trượng nham tiền nhất điểm không.
Minh nguyệt chiếu thì thường kiểu khiết,
Bất lao tầm thảo vấn tây đông.

 

Dịch nghĩa

Dấu vết người xưa ngàn năm trên đá,
Trước vách đá cao vạn dặm không một điểm bôi xoá.
Lúc trăng sáng chiếu thường sáng và sạch,
Khỏi mất công đi đông tây tìm hỏi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Trên đá ngàn năm dấu cổ nhân
Vách cao vạn trượng một hang không
Lúc trăng chiếu rọi thường trong sáng
Chớ nhọc công tìm hỏi tây đông.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dấu người xưa ngàn năm trên đá
Vách đá cao điểm xoá tuyệt không
Lung linh thanh khiết dưới trăng
Khỏi cần phí sức tây đông hỏi tìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngàn năm trên đá vết xưa còn,
Vách đá vút cao dấu chẳng mòn.
Trăng sáng chiếu vào thường ánh, sạch,
Khỏi cần công cất tìm tây đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời