Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2008 08:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/12/2020 08:00

三字詩其五

重岩中,
足清風。
扇不搖,
涼冷通。
明月照,
白雲籠。
獨自坐,
一老翁。

 

Tam tự thi kỳ 5

Trùng nham trung,
Túc thanh phong.
Phiến bất dao,
Lương khí thông.
Minh nguyệt chiếu,
Bạch vân lung.
Độc tự toạ,
Nhất lão ông.

 

Dịch nghĩa

Trong núi trùng điệp,
Có đủ gió mát.
Quạt không phe phẩy,
Khí mát lạnh lưu thông.
Trăng sáng chiếu,
Mây trắng bao phủ.
Tự ngồi một mình,
Chỉ có một ông lão.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ngồi giữa núi
Đủ gió lành
Quạt chẳng động
Khí mát thông
Trăng sáng chiếu
Mây trắng lồng
Ngồi một bóng
Một lão ông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi trùng điệp
Đủ gió mát
Khí lạnh thông
Không cần quạt
Trăng sáng chiếu
Mây bát ngát
Ngồi một mình
Ông lão nhất.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong núi xanh,
Đủ gió lành.
Quạt không phẩy,
Mát thông nhanh.
Trăng sáng chiếu,
Mây trắng bao.
Ngồi một mình,
Một ông lão.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời