生前大愚痴

生前大愚痴,
不為今日悟。
今日如許貧,
總是前生作。
今生又不修,
來生還如故。
兩岸各無船,
渺渺難濟渡。

 

Sinh tiền đại ngu si

Sinh tiền đại ngu si,
Bất vị kim nhật ngộ.
Kim nhật như hử bần,
Tổng thị tiền sinh tố.
Kim sinh hựu bất tu,
Lai sinh hoàn như cố.
Lưỡng ngạn các vô thuyền,
Diểu diểu nan tế độ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Đời trước quá ngu si,
Đời này không tỉnh ngộ.
Hôm nay phải khổ nghèo,
Chỉ tại đời trước đó.
Kiếp này chẳng chịu tu,
Kiếp sau lại như cũ.
Đôi bờ chẳng có thuyền,
Mênh mang khôn tế độ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vì đã quá ngu si kiếp trước
Kiếp này không ngộ được đạo mầu
Hôm nay nghèo có gì đâu
Chỉ vì kiếp trước ham giàu tạo ra
Kiếp này nếu không tu cho đủ
Thì kiếp sau như cũ mà thôi
Hai bờ không có đò rồi
Mênh mông khó được một ai giúp mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngu si đời trước quá thôi!
Đời này không tỉnh ngộ rồi mãi theo.
Hôm nay phải chịu khổ nghèo,
Chỉ vì đời trước không theo tu hành.
Kiếp này chẳng chịu tu nhanh,
Kiếp sau như cũ khó thành việc chi.
Đôi bờ chẳng có thuyền đi,
Mênh mông khôn tế độ thì qua truông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời