Cha mẹ kinh doanh nhiều
Ruộng vườn chẳng bận ta
Vợ đưa thoi thoăn thoắt
Con đùa miệng ê a
Vỗ tay giục hoa múa
Tựa má nghe chim ca
Có ai hay khen ngợi?
Tiều khách thường lại qua


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)