Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 09:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 29/11/2020 00:19

閒自訪高僧

閒自訪高僧,
煙山萬萬層。
師親指歸路,
月掛一輪燈。

 

Nhàn tự phỏng cao tăng

Nhàn tự phỏng cao tăng,
Yên sơn vạn vạn tằng.
Sư thân chỉ quy lộ,
Nguyệt quải nhất luân đăng.

 

Dịch nghĩa

Nhàn rỗi tự đến thăm cao tăng,
Khói núi muôn muôn lớp.
Sư thân tình chỉ đường về,
Trăng treo như một cái đèn lớn bằng bánh xe.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Nhàn nhã viếng cao tăng
Khói lam vạn vạn tầng
Đích thân sư chỉ lối
Treo sáng một vừng trăng


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tự đến thăm cao tăng lúc rỗi
Muôn muôn tầng khói núi giăng giăng
Lúc về sư tiễn chỉ đường
Trăng treo như ngọn đèn bằng bánh xe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rỗi nhàn tự đến thăm cao tăng,
Khói núi muôn trùng muôn lớp tầng.
Thân thiết chỉ đường sư cặn kẻ,
Trăng treo đèn lớn bánh xe lăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời