Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2017 15:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/11/2020 22:31

今日巖前坐

今日巖前坐,
坐久煙雲收。
一道清溪冷,
千尋碧嶂頭。
白雲朝影靜,
明月夜光浮。
身上無塵垢,
心中那更憂。

 

Kim nhật nham tiền toạ

Kim nhật nham tiền toạ,
Toạ cửu yên vân thu.
Nhất đạo thanh khê lãnh,
Thiên tầm bích chướng đầu.
Bạch vân triêu ảnh tĩnh,
Minh nguyệt dạ quang phù.
Thân thượng vô trần cấu,
Tâm trung na cánh ưu.

 

Dịch nghĩa

Hôm nay ngồi trước vách đá,
Ngồi lâu để thu khói và mây.
Có một dòng suối lạnh chảy,
Đầu núi như bức bình phong biếc cao ngàn tầm.
Hình ảnh mây trắng buổi sáng yên lặng,
Ban đêm ánh trăng sáng chiếu suông.
Trên mình không bụi bậm,
Trong tâm lại nhiều ưu phiền.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Hôm nay ngồi trước vách,
Ngồi đợi ráng chiều qua.
Suối biếc một dòng chảy,
Núi xanh ngàn trượng xa.
Mây trắng sớm mai tĩnh,
Trăng sáng đêm bao la.
Thân thường không lấm bụi,
Lòng chẳng chút lo mà.


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, Vũ Thế Ngọc, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hôm nay ngồi yên trước vách núi
Ngồi lâu thu sương khói và mây
Có dòng suối lạnh đâu đây
Ngàn tầm đầu núi cao tày trời xanh
Mây trắng buổi bình minh yên tĩnh
Ánh trăng đêm ngời sáng chiếu suông
Trên mình bụi bậm không vương
Mà sao tâm lại nặng mang ưu phiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngồi trước hôm nay vách đá nầy,
Ngồi lâu thu khói với trời mây.
Một dòng suối lạnh chảy qua đó,
Đầu núi bình phong cao biếc đây.
Hình ảnh buổi mai mây trắng lặng,
Ánh trăng đêm tối sáng soi đầy.
Trên mình bụi bậm không vương bân,
Mang nặng ưu phiền trong dạ nay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời