Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/07/2008 08:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 17/11/2020 22:09

寒山頂上月輪孤

寒山頂上月輪孤,
照見晴空一物無,
可貴天然無價寶,
埋在五陰溺身軀。

 

Hàn Sơn đỉnh thượng nguyệt luân côi

Hàn sơn đỉnh thượng nguyệt luân côi,
Chiếu kiến tình không nhất vật vô.
Khả quý thiên nhiên vô giá bảo,
Mai tại ngũ âm nịch thân khu.

 

Dịch nghĩa

Vầng trăng lẻ trên núi Hàn Sơn,
soi rọi trong không gian tạnh ráo không sót một vật nào.
Thiên nhiên quý báu không có giá đó,
lại chôn thân người ta vì chìm đắm trong ngũ uẩn.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Lẻ loi trăng rọi đỉnh Hàn Sơn
Chiếu cả không gian chẳng thấy gì
Riêng viên ngọc quý thiên nhiên ấy
Chôn trong ngũ uẩn giữa thân này


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng lẻ loi trên Hàn Sơn núi
Mọi vật đều chiếu rọi không từ
Thiên nhiên quý giá thật ư
Chìm trong ngũ uẩn người ta chôn vùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên núi Hàn Sơn trăng lẻ loi,
Không gian không sót vật, nơi soi.
Thiên nhiên quý báu không gì quí,
chìm đắm thân người ngũ uẩn đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời