Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2017 07:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/11/2020 20:03

高高峰頂上

高高峰頂上,
四顧極無邊。
靜坐無人識,
孤月照寒泉。
泉中且無月,
月是在青天。
吟此一曲歌,
歌中不是禪。

 

Cao cao phong đỉnh thượng

Cao cao phong đỉnh thượng,
Tứ cố cực vô biên.
Tĩnh toạ vô nhân thức,
Cô nguyệt chiếu hàn tuyền.
Tuyền trung thả vô nguyệt,
Nguyệt thị tại thanh thiên.
Ngâm thử nhất khúc ca,
Ca trung bất thị thiền.

 

Dịch nghĩa

Trên đỉnh núi cao chót vót,
Bốn phía đều không có bờ mé.
Ngồi yên lặng không ai hay,
Chỉ có vầng trăng cô đơn chiếu dòng suối lạnh.
Trong suối không phản chiếu hình trăng,
Trăng đang trên trời xanh.
Ngâm một khúc ca về đề tài này,
Lời ca không có ý thiền.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Chót vót cao phong đỉnh,
Bốn phía không mé bờ.
Ngồi không chẳng ai biết,
Suối lạnh trăng sáng soi.
Trong suối vốn không trăng,
Trăng giữa trời mênh mông.
Ngâm chơi khúc ca này,
Trong ca thiền chẳng có.


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, Vũ Thế Ngọc, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lên chơi đỉnh núi cao chót vót
Bốn phía đều không một lằn ranh
Ngồi không chẳng có ai trông
Nơi dòng suối lạnh vầng trăng chiếu hoài
Bên trong suối trăng côi không bóng
Trong lúc trăng lồng lộng trời xanh
Điều này thành một khúc ngâm
Lời trong ca khúc tịnh không vị thiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên non chót vót đỉnh cao,
Bốn bên không có bờ nào dựa lên.
Không ai hay ngồi lặng yên,
Chỉ vầng trăng lẻ chiếu riêng suối hàn.
Suối không phản chiếu trăng ngàn,
Trăng đang trên khoảng trời tràn màu xanh.
Khúc ca ngâm thử một thanh,
Lời ca trong ca khúc không tranh ý thiền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời