Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 04:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/11/2020 13:27

久住寒山凡幾秋

久住寒山凡幾秋,
獨吟歌曲絕無懮。
饑餐一粒伽陀藥,
心地調和倚石頭。

 

Cửu trú Hàn Sơn phàm kỷ thu

Cửu trú Hàn Sơn phàm kỷ thu,
Độc ngâm ca khúc tuyệt vô ưu.
Cơ san nhất lạp già đà dược,
Tâm địa điều hoà ỷ thạch đầu.

 

Dịch nghĩa

Ở núi Hàn Sơn đã mấy thu,
chỉ ngâm ca khúc tuyệt nhiên không lo lắng.
Đói ăn một hạt thuốc già-đà,
cõi lòng điều hoà, gối đầu trên đá.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Ở núi Hàn Sơn đã mấy thu
Chỉ ngâm thơ phú chẳng lo sầu
Dăm ba câu kệ là cơm cháo
Tâm địa bình yên đá gối đầu


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hàn Sơn ở đó mấy thu
Riêng ngâm thi phú ưu sầu chẳng mang
Kệ kinh thay nợ áo cơm
Gối đầu trên đá cõi lòng bình yên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đã mấy thu ở Hàn Sơn núi
Chỉ ngâm thơ tuyệt đối không lo
Đói ăn một hạt Già-đà
Gối đầu trên đá tâm điều hoà vui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ở núi Hàn Sơn đã mấy thu,
Chỉ ngâm ca khúc tuyệt lo bù.
Đói ăn một hạt già-đà thuốc,
Trên đá gối đầu cõi lòng khoẻ ru.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời