15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2012 09:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/11/2020 16:54

登陟寒山道

登陟寒山道,
寒山路不窮。
谿長石磊磊,
澗闊草濛濛。
苔滑非關雨,
松鳴不假風。
誰人超世事,
共坐白雲中。

 

Đăng trắc Hàn Sơn đạo

Đăng trắc Hàn Sơn đạo,
Hàn Sơn lộ bất cùng.
Khê trường thạch lỗi lỗi,
Giản khoát thảo mông mông.
Đài hoạt phi quan vũ,
Tùng minh bất giả phong.
Thuỳ nhân siêu thế sự,
Cộng toạ bạch vân trung.

 

Dịch nghĩa

Leo trèo đường núi Hàn Sơn,
Ở Hàn Sơn đường không bao giờ tận cùng.
Khe dài có nhiều đá ngổn ngang,
Suối rộng cỏ mọc mung lung.
Rêu trơn dù có mưa hay không,
Thông reo gió không ngừng thổi.
Ai có thể vượt qua chuyện đời,
Hãy đến cùng ngồi trong mây trắng.


Hàn Sơn là tên một ngọn núi trong dẫy núi Thiên Thai, nay trong huyện cùng tên thuộc tỉnh Chiết Giang, cũng là bút hiệu của tác giả bài này, vì ông ẩn cư tại núi này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Leo dốc đường Hàn Sơn
Đường Hàn Sơn chẳng cùng
Suối dài đá ngổn ngang
Vực rộng cỏ mông lung
Không mưa rêu vẫn ướt
Chẳng gió tùng thường rung
Có ai vượt thế sự
Mây trắng đến ngồi chung


Nguồn: Thế giới thi ca thiền Hàn Sơn, NXB Văn nghệ, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Leo trèo trên đường Hàn Sơn núi
Đường núi này chẳng cuối bao giờ
Khe dài nhiều đá lô nhô
Suối ngang khá rộng cỏ bờ mung lung
Rêu trơn mưa có không cũng vậy
Thông vi vu gió quậy không ngừng
Chuyện đời ai thấy dửng dưng
Ngồi trong mây trắng hãy cùng với ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Leo trèo đường núi Hàn Sơn,
Ở Hàn Sơn chẳng có đường cụt đâu.
Khe dài nhiều đá lộn nhầu,
Mông lung cỏ mọc suối sâu rộng dài.
Rêu trơn dù nắng mưa dai,
Thông reo gió thổi không ngày ngừng thôi.
Vượt qua ai được chuyện đời,
Trong mây trắng đến cùng ngồi với ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời