Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 17:00

Ngửi hết đường đi hoa đã đến
Gói vào mơ tưởng chút duyên mai
Nhưng rồi thiếu nữ xuôi mây tóc
Bay đến người ta để đoạ đày!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017