Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 31/03/2016 18:33

Xuân em hơ hớ vườn đào
Chàng nào để ý chàng nào để tâm
Giờ em có chỗ xa xăm
Chàng về tìm kiếm biệt tăm hơi rồi
Sao người lại ước chung đôi
Khi tàn bóng nguyệt khi môi khô cằn.


2000