Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/08/2016 18:48

Cuốn xoắn làn môi, bám lấy môi
Là đời ý nghĩa vượt trùng khơi
Tai ương thách thức hay rình rập
Nát bấy còn đâu lúc hiểu đời.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016