Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/10/2020 18:58

Bữa thấy vầng trăng qua chốn cũ
Mơ thầm luyến ái xếp môi ngoan
Nhưng tim lá đổ theo thu chết
Hạnh phúc tiêu điều gợn nát tan.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017