Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/02/2018 11:35

Việc đời ba bảy cái ngu
Cái ngu kiêu ngạo ba xu, ba đồng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018