Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/12/2016 07:21

Ta mặt nạ ta hết kiếp người
Lòng ta cũng đeo mặt nạ
Chưa đeo mặt nạ được cho Thượng Đế
Một ngày ta lên làm đạo diễn tấn trò đời
Xuân là mùa đông
Thu là mùa xuân
Ta mưu chước đời ta
Ta quên ngày ô-xy lìa khỏi
Chúa hỏi ta: Con còn vở kịch nào?


Cái Bè, Tiền Giang, 2016