Trăng sẽ nở muôn ngàn cánh hoa
Ngập trời hương nức khúc hoan ca
Đừng lo mãi mãi trời đêm tối
Chỉ sợ lòng em vội sớm già.


2010