Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 06:28

Khi Ngài đoán phạt con người
Làm sao tránh khỏi khi đời ác gian
Chớ say đường lối dương trần
Ăn năn tội lỗi bỏ phần hơn thua!
Đời người mấy chốc già nua
Quay qua, quay lại sớm trưa mất rồi
Chỉ tin Cứu Chúa mà thôi
Giê-xu Chúa đến rước tôi với người.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019