Anh cố vượt qua sự liều lĩnh của tình yêu
Hiện tại anh còn độc thân
Những người yêu đã theo thú xa hoa
Xót xa thay khi nhìn họ vui vẻ

Làm sao anh có được niềm cực lạc
Có thể nào hôn không?
Ranh giới của Vườn vui vẻ
Hiện bây giờ trên thế giới, còn cơn giận của anh.