Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 11:48

Ta tự siết đời nhau
Vòng tình vô tận
Vui một vài
Khổ đau
Lại khổ đau!


Cái Bè, Tiền Giang, 2015