Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/09/2016 10:50

Tuổi xanh xanh đến bao giờ
Đôi ta như thế đợi chờ héo hon
Nghìn năm nước chảy đá mòn
Sông sâu cá lội ai còn nhớ ai?


Cái Bè, Tiền Giang, 2016