Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/04/2016 14:53

Tuổi tròn mười tám tuổi yêu
Hoa hồng đủ nét đường thêu dệt tình


2000