Trẻ làm sao cái tuổi hai mươi
Lăn núi đá bao lần không mệt
Thần thời gian hoá phép
Thịt da đã sần sùi
Ta hoang phí bao điều có thể
Biết làm người
Biết nên danh phận
Ngót nhiều năm tâm hồn phế liệu
Chất chứa những gì không thuộc về ta
Sắc đẹp, tiền tài - khúc nhạc trôi nhanh
Cây độc mộc đứng trơ giữa trời bão tố
Ngẫm ngày tươi đẹp, ngắm buồn rơi.


2014