Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/02/2018 15:44

Trời ban mưa nắng cơm no
Đồng vàng lúa chín chả lo lắng gì
Nhớ ơn mà tạc mà ghi
Không Trời đố có được gì mà ăn.


Cái Bè, Tiền GIang, 2018