Trăng ơi trăng rụng trên đầu
Để em gom nốt dệt màu yêu thương
Nhà quê yêu cũng rất thường
Mâm trà mâm bánh dẫn đường bọn tôi.


2000