Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/02/2018 18:11

Trí khôn cũng bởi ở thầy
Phản thầy tao đố chúng mày thành công.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018