Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/02/2018 17:50

Trèo lên mà hỏi mặt trời
Ngày cần nắng đó sao cười sao vui.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018