Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/12/2019 10:07

Rực rỡ hàng mi em ánh lửa
Soi gương dáng sóng dợn tâm hồn
Mà anh kẻ lạ đi biền biệt
Đợi đến thu tàn lặng lẽ hôn.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019