Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 14/08/2016 11:32

Bốn mắt đại dương làm mắt anh
Đỉnh Everest và Olympia
Làm đôi chân anh
Ngàn mây thay tóc
Bay đời
Đời bay!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016