Chưa có đánh giá nào
8 bài thơ
Tạo ngày 15/10/2016 23:00 bởi Vanachi
Tập thơ Think about the poetic rhymes (NXB Thanh niên, 2000).