Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 04/04/2016 14:56

Theo chồng trao tấm băng trinh
Sinh con là chuyện đôi mình phải lo.


2000