Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2016 14:56

Theo chồng trao tấm băng trinh
Sinh con là chuyện đôi mình phải lo.


2000