Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/09/2016 10:36

Thầy me mau lắm bạc đầu
Em ơi, ta hãy bắc cầu tìm nhau!
Duyên thành nợ bén nên dâu
Tằm ăn ta sẽ nói câu trọn đời.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016