Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 15:19

Ai đem giấc mộng kết thành mai
Trổ những mùi hương khổ đoạ đày
Mới chợt xuân thì thơm châu ngọc
Chia ly nát bấy lá sầu bay.


Cái Bè, Tiền Giang, 2107