Chín ngàn mét nước đổ ào ào
Từ lúc yêu em càng khát khao
Trút nguồn mà chảy tuôn lai láng
Rồi bốc sương hồn trăng lao xao.
(Trích “Thác lòng chín ngàn mét” - Hàn Quốc Vũ)

-Thế giới đổi thay từ khi hai con tim khác phái yêu nhau gần gũi, càng đổi thay hơn khi chúng xa nhau. Vì thế, thi ca là muôn mặt mô tả tình cảm của nhân loại này.
(Hàn Quốc Vũ)