Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/04/2016 11:12

Thân anh gầy guộc từng ngày
Ông trời bày cảnh tình này tình kia.


2000