Vườn hồng sáng sớm nụ thơm vây
Khoe mình da mởn với nắng say
Vài cây vừa tỉa còn biết thẹn
Vì chẳng gợi hơn dáng vóc này

Ô, hồng xoã tóc làm tôi đợi!
Vừa hé bờ vai thon thả phơi
Nụ môi, nụ mắt thành tia lửa
Như đốt hồn trai một khoảnh đời

Và hoa bừng nở càng thêm cánh
Như những cọng mầm đang rất xanh
Từ trong ngực trẻ chàng thi sĩ
Bỗng hát lên câu mộng sẽ thành.


Cái Bè, Tiền Giang, 1993